Digital de-geografi

Jeg er helt fascineret af kort! Og jeg nærer en umiddelbar mistillid til dem. Matematik, forsimpling og fortegnelse i smuk grafisk enhed, som udgiver sig for at være en pålidelig rettesnor for styrmænd, piloter og turister verden over. ”Kortet er ikke det samme som territoriet” siger Bruno Latour og mener sikkert en frygtelig masse ting med det. Et er, at kortet aldrig kan repræsentere landjorden, som den er.

Nogle vil mene, at satellitter og digitalt måleudstyr har forbedret kortenes præcision så meget, at jeg snart bør lægge min mistillid til kortet på hylden. Det er sandt til en vis grad. F.eks. ved vi i dag med sikkerhed, at man ikke falder ud over en bundløs afgrund, når man sejler vestover Atlanten, og at Jylland ikke har form som en fisk. (modsat i start 1600-tallet).

Men det er ikke kun manuelt tegnede kort, der kan bruges til at fortegne landskaber, indsætte bjerge, byer og kongeslotte, som ikke findes, eller omvendt camouflere ømtålelige områder. De digitale kort og vejvisere er mindst lige så kreative:

En SAAB-fabrik i Sverige forsvinder i en myrekrig af pixels.

En kongelig residens i Holland bliver til noget, der ligner en lap af en camouflagedragt.

Har din GPS nogensinde bedt dig lave en u-vending på en motorvej? ”Digital baffling” forstyrrer GPS-signaler og kan gøre et simpelt vejnet til et labyrintisk virvar af u-vendinger og omveje. Smart hvis en stat gerne vil undgå, at vildfarne bilister støder ind i f.eks. en hemmelig institution.

Og sidste skud på stammen; “Ghetto app’en” der guider turister udenom storbyens farlige kvarterer. App’en er under udvikling af Microsoft og baserer sine rute-forslag på kriminalitetsstatistikker. Tænk hvis en turist fik forvildet sig ned i Blågårdsgade i København. De ville risikere at møde virkeligheden.

Reklamer