Prøverum

En blog kan ikke hedde noget med ‘ø’ i. Som f.eks. ‘prøverum’. Det bliver til ubehjælpelige ‘proverum’ eller proeverum’, og det er der ærlig talt ikke meget ved. Denne lille ø-barriere sorterer en god del af det danske sprog fra som mulige hjemmeside-navne. Surt.

Heldigvis må man godt skrive om prøverum inde på bloggen: Et prøverum er en lille firkantet kabine med spejle, hvor du skal vurdere dig selv i en ny forklædning. ‘Stedord’ er en slags prøverum, hvor jeg vil undersøge, om det er muligt at omforme indtryk af omgivelser til ord. Jeg er i tvivl, om det er en produktiv form. Måske bliver rummene kun mere flade af at blive beskrevet i tekst. Måske træder der flere betydninger og nuancer frem. Det er forsøget.

Hvorfor en blog? spørger Julie i døråbningen. Hvorfor nu ikke bare et worddokument med ord og billeder? Fordi worddokumentet mangler spejle. En blog er en lille bitte kabine, men med et uendeligt antal udgange. Venligst kommenter og kritiser det du ser. Ellers bliver vi jo aldrig klogere.

Reklamer